בלטילה סטריאטה

סחלב גיאופיט מתאים לגידול בגינה באזורים חמים דרוש לו צל חלקי לפחות [...]

איריס גילבוע

איריס גילבוע Iris haynei [...]

ארזים בגידול

ארזים בגידול במשתלה באל-רום [...]

איריס הדור

איריס הדור, אינדמי לאיזור הגליל Iris lortetii [...]

אדר יפני acer palmatum

עץ קטן, שיח גדול, מתאים לאזור הר גבוהה, ולחצי צל ביתר חלקי הארץ, פרט זה שבתמונה נימצא בארץ והוא בן לפחות 30 שנה מיצטין בשלכת מדהימה, זקוק לחצי צל כדי ליצמוח בעיקר בצעירותו, צריך השקיה. [...]

איריס ארץ ישראלי

שדה איריס הדור ואיריס גילבוע בשטח המשתלה 17.3.07 [...]