עץ קטן, שיח גדול, מתאים לאזור הר גבוהה, ולחצי צל ביתר חלקי הארץ, פרט זה שבתמונה נימצא בארץ והוא בן לפחות 30 שנה מיצטין בשלכת מדהימה, זקוק לחצי צל כדי ליצמוח בעיקר בצעירותו, צריך השקיה.