סחלב גיאופיט

מתאים לגידול בגינה באזורים חמים דרוש לו צל חלקי לפחות