איריס ארגמן

פורח בפברואר, מהקלים יותר לגידול ברמה גננית מבין איריסי ההיכל.