נימפאה אירופית, עמידה לקור, פורחת בלבן, מרובת עלי כותרת, תיהיה יפה אפילו ב 20 ס"מ אם כי תיהיה יפה יותר ב 30 עד 70 ס"מ, יכולה לכסות 2 מ"ר בקלות תיך שנתיים שלוש.