נימפיאה מילה "nymphaea "mayla

נימפיאה אירופית, כל מילה מיותרת.