במבוק ריפריום  Bambusa Multiplex Riviereorum

ניקרא גם "במבוק המשוכות" במבוק קטן יחסית מגיע ל 3-4 מטרים גובה, ציבעו בהיר יחסית, עמיד בקור עז , עד  (10- ) ואינו מטייל, מתאים לכן גם להר הגבוהה, וגם לגינות קטנות בכל הארץ,  זן זה חובב, יותר מזנים אחרים, דישון  ומיניסיוני יתקשה לעיתים להיתפתח ללא דישון. ניקרא גם במבוק המסוכות, מישום מה.