לארץ היגעו עם השנים ככל הניראה מינים וזנים שונים של לילכים, וחלקם גם הונבט מזרעים, שמקורם לא ידוע ,נוסף על כך עקב הקושי בריבוי ובגידול, נפוצו שמועות ותרוצים שונים, בעולם ישנם מאות זנים מוכרים של לילך, בגבהים צבעים ותכונות שונים ומשונים, בארץ נפוץ בקרב אנשי המיקצוע השם " לילך מצוי" שהוא שם מטעה, ראשית מישום ששם זה כולל עשרות זנים, ושנית משום שמין זה צריך קור, מה שמגביל את השימוש בו לאזורי ההר הגבוהה בילבד, ישנו מין נוסף אני קראתי לו "לילך פרסי" תכונתו העיקרית היא שהוא פורח גם באזורים חמים, אפילו בשפלת החוף, ובתנאים טובים יפרח עד 4 פעמים בשנה, אני מחפש היום זנים נוספים כגון הלילך הסגול, הלילך היפני ( שהוא עץ ) ועוד…