מורן כדורי

שיח נשיר המגיע עד ל3 מטר מתאים בעיקר לאזור ההר, אבל יצמח  גם באזור השפלה הפנימית, איטי בצימוח, אבל בין המרשימים בשיחי ההר.
עם פריחה המזכירה אורטנזיה באביב ושלכת בסתיו.