איריס גרמני סגול

מהותיקים בארץ ובעולם, שורד בגינות מושקות לאורך שנים, פורח בעיקר באביב, אבל גם לאורך החורף והקיץ בפרחים בודדים.