איריס סווידיש מודרן swidish modern

איריס גבוהה (70-90 ס"מ ) חזק יחסית, סובל באזורים חמית מאובדן צבע הפרחים, אבל פורח לאורך זמן במופע מרשים ממרץ ועד אוגוסט לסרוגין.