פטל Rubus   או Raspberry

מוכר יותר לאירופים ולאמריקאים, מאופיין בדרך כלל בפרי הניקטף ללא חלק פינימי, בעל שערות יותר מאשר קוצים, צומח כל פעם מחדש מפני הקרקע ואינו מישתרג, על מנת לקבל יבולים טובים יותר, החקלאים גוזמים אותו אחרי הקטיף כימעט עד הקרקע .

הפטל אינו חסכן מים בארץ, אבל יחיה ויתן פרי ברוב חלקי הארץ למעט  קו חוף ריאשון, הנגב, והערבה, יעדיף בדרך כלל חצי צל, ישנם בארץ מספר זנים.