שילטית משרישה (פלטופורום) PELTOPHORUM DUBIUM

עץ גדול. קצב גידול בינוני, ירוק עד, פריחה צהובה בקיץ, עץ נקי יחסית, מחליף את עליו בתקופה קצרה במרץ אפריל, לאחר 2-3 שנים ריאשונות לא זקוק להשקיה ברוב הארץ, לשים לב שורשיו אלימים יחסית.