אלון מצוי  QUERCUS CALLIPRINOS
עץ א"י, איטי מאוד ירוק עד, לגודל שבתמונה יכול לקחת 50 שנה ויותר, אפילו עם משקים באופן מסודר, מצד שני יכול לחיות כימעט בכל הארץ עם מעט מים ופילו בלי השקיה ולתת צל או בהרבה מיקרים כמו ער אציל , להוות מחסום לרוח / לפרטיות, בסוף הוא גם יתן צל…..