אלון תבור  QUERCUS ITHABURENSIS  עץ בינוני בד"כ 10-12 מטר, נשיר, המהיר שבין אלוני א"י אם כי בסוף גם הוא אלון,יכול לחיות בלי השקיה מקוו באר שבע צפונה, אבל גם הוא זקוק להשקיה מידי פעם כדי ליהיות עץ מרשים, עם זאת יודע להאריך חיים, שימו לב שהבלוטים יכולים להוות מיטרד לא קטן בעץ הזה ולכן לא מומלץ לישתול קרוב למישטחי ישיבה.