גינקו בילובה    Ginkgo Biloba  העץ העתיק בעולם, נשיר (עם שלכת מרהיבה בצהוב), קשה לו בארץ ולכן הוא גודל לאט במיוחד, מתאים יותר להר הגבוהה אבל יסתדר ברוב אזורי הארץ, לעץ הזה יש זכר ונקבה למרות שבארץ לא ראיתי אף פעם זרעים, וגם לא פריחה, צריך השקיה סדירה, למי שמעונין בעץ מסיבות רפואיות אפשר להחזיק אותו יחסית קטן בעזרת גיזום.