אלון מפורץ  QUERCUS FRAINETTO  נחשב לעץ א"י למרות שבפועל הוא גדל בטבע רק בחרמון, בכל מיקרה הוא נפוץ בלבנון, עץ נשיר, גדול 12-17 מטר גובה, ציבע עליו ירוק כהה מאוד, הוא עץ צר בד"כ וחזק, קצב צימוח בינוני, בהר הגבוהה יסתדר גם בלי השקיה לאחר היתבססות, ביתר האזורים יצטרך השקיה באיזה שהיא רמה.