פנסית דו נוצתית או בשמה היותר נפוץ "קלורטוריה" עץ צל קלאסי, נשיר, גם לגינה פרטית וגם לגינון ציבורי, מגיע ברבות הימים…. ל 10-12 מטר גובה (העץ בתמונה בן כ 10 שנים ורואים שהוא לא יותר מ7-8 מטר) , קצת יותר ברוחב, צומח מהר בשנים הריאשונות אבל מאיט מאוד את הקצב אחרי זה , נחשב לאחד העצים הנקיים יותר בגינון משום שהפריחה קטנה והפרי והעלים נושרים מהר מאוד במהלך נובמבר, מתאים למעשה לכל אזורי הארץ עם כי גודלו וחיוניותו שונים למדי באזורים החמים לעומת האזורים הקרים.
זקוק לתוספת מים במהלך הקיץ כדי להיות "עץ צל"