ספיראה וון הוטי

 יש בישראל יותר משלושה סוגי ספיראה, שניים מוכרים יותר ונפוצים יותר "ספיראה קנטונית" ו"ספיראה וון הוטי" פורחות בלבן מרשים בעיקר באביב ושתיהן מגיעות ל 1.5 עד 2 מטר, כל הספיראות בישראל נשירות למיטב ידיעתי, ספיראה נוספת ופחות מוכרת היא "ספיראה בומלדה" או ספיראה וורודה, היא נמוכה יותר ובד"כ לא עוברת את ה1 מטר, נשירה עם שלכת צהובה, ומתאימה בעיקר להר הגבוהה שם היא פורחת בגלים מימאי ועד סוף ספטמבר, באזורים אחרים בארץ היא מיתקשה ליחיות וגם כשהיא חיה פורחת פעם אחת במאי וזהוא, לטעמי כל הספיראות צריכות השקיה אבל בימיוחד הורודה.

ספיראה בומלדה