דובדבן קוריאני

דובדבן קוריאני, לפחות ככה הוא ניקרא בישראל (מענין מה הם קוראים על שמנו...) עץ נשיר בהגדרתו כמו הדובדבן והגודגדן יחיה בהרבה אזורים בארץ אבל לא יתן פרי אלא רק בהר הגבוהה , לפחות 600 מפ"י, הפירות שלו [...]