דובדבן קוריאני, לפחות ככה הוא ניקרא בישראל (מענין מה הם קוראים על שמנו…) עץ נשיר בהגדרתו כמו הדובדבן והגודגדן יחיה בהרבה אזורים בארץ אבל לא יתן פרי אלא רק בהר הגבוהה , לפחות 600 מפ"י, הפירות שלו מופיעים בחיקי העלים ולכן מקובל ליגזום אותו נמוך כל שנה כדי להנות מהפרי, זקוק להשקיה מסודרת, מותקף מאוד ע"י סס הנמר, פרי לא מסחרי, מופיע בעיקר בקטיף עצמי ובגינות פרטיות

דובדבן קוריאני