אלת הבוטנה (פיסטוק)  Pistacia vera

פיסטוק – פרי

ניטעו בישראל משך השנים הרבה עצי פיסטוק, ברמה גננית העץ מתאים מאוד להר הגבוהה וחוץ מפרי נותן גם שלכת מרשימה, מאריך חיים מאוד (300-400 שנה) בדרך כלל מורכב על אלה אטלנטית או אלה א"י , יסתדר בלי השקיה בכלל בהר הגבוהה, באזורים שמיתחת ל500 מטר מפ"י יצמח אבל לא יתן פרי בד"כ.
הפיסטוק צריך זכר, יכול ליהיות קנוי ואפשר, למי שלא מתכנן להיתפרנס מזה וחי באזור חורש טיבעי , ליסמוך על האלות בטבע.
מגיע ל 6 עד 10 מטר (הזכרים הרבה יותר גדולים מהנקבות) צורתו רחבה, ואין לו מיגבלות בסוגי הקרקע.

עץ חד ביתי, נשיר, עמיד ליובש, מרווחי שתילה 8 עד 12 מטר
ניטעו בישראל משך השנים הרבה עצי פיסטוק, ברמה גננית העץ מתאים מאוד להר הגבוהה וחוץ מפרי נותן גם שלכת מרשימה, מאריך חיים מאוד (300-400 שנה) בדרך כלל מורכב על אלה אטלנטית או אלה א"י , יסתדר בלי השקיה בכלל בהר הגבוהה, באזורים שמתחת ל500 מטר מפ"י יצמח אבל לא ייתן פרי לא מופרה בד"כ.
הפיסטוק כאמור צריך זכר, אפשר לקנות עץ זכר ואפשר, למי שלא מתכנן להתפרנס מזה וחי באזור חורש טיבעי , לסמוך על האלות בטבע, כל האלות מפרות את הפיסטוק, וניתן לעשות הפריה ידנית..
מגיע ל 6 עד 10 מטר (הזכרים הרבה יותר גדולים מהנקבות) צורתו רחבה, ואין לו מגבלות בסוגי הקרקע