קטלב משונן Arbutus unedo  מוגדר כעץ אבל זה בעיקר שיח ירוק עד שמגיע ל 3-4 מטר גובה במיקרים שטוב לו, יבוא מפורטוגל, מוצע לקהל כעץ פרי אבל לא בטוח שרוב הישראילם היו אוכלים את זה…. ובעיקר כמו הקטלב המצוי קשה מאוד להצליח בגידול שלו והוא משגשג רק בהר הגבוהה בד"כ מעל 600 מ"ג, שלא כמו הקטלב המצוי אין לו שום יופי מיוחד ובקלות אפשר לבלבל או להחליף אותו בהרבה שיחים יותר מוצלחים. (כמו הטרומליס, אוגים שונים, בר זית, אשחר א"י, פירקנטה, חבושיות שונות ועוד)