אלה סינית    Pistacia chinensis   עץ קטן נשיר ,הובא לארץ בישביל השלכת שלו שהיא באמת מרשימה אבל, באזורים חמים (שזה רוב הארץ….) נטה ליסבול ולטפטפ שרף על כל הסביבה שלו…. בהר הוא יותר מוצלח ועושה עבודה טובה, תיזכרו שזה  עץ צל קטן ומתאים יותר לצבע.