פירקנטה pyracantha

פירקנטה pyracantha , שיח ירוק עד, חזק, עמיד ליובש, שמצטיין בצבע הפרות בסתיו חורף, בהר הגבוהה יחיה בלי השקיה לאחר התבססות, מגיע בדרך כלל למטר וחצי עד שניים, עושים לה עוול בשנים האחרונות, משום מה לא שות [...]