agas-clarainy-909-023.jpg agas-clarainy-18308-001.jpg

אגס קלריאני PYRUS CALLERYANA

בארץ מגיע ל 8-10 מטר, עץ צל קטן, פריחה מרשימה באביב , שלכת מדהימה בסתיו, זקוק ברוב הארץ להשקיה כדי להראות טוב.