פירקנטה

פירקנטה pyracantha , שיח ירוק עד, חזק, עמיד ליובש, שמצטיין בצבע הפרות בסתיו חורף, בהר הגבוהה יחיה בלי השקיה לאחר התבססות, מגיע בדרך כלל למטר וחצי עד שניים, עושים לה עוול בשנים האחרונות, משום מה לא שותלים אותה / אותן אולי בגלל שהן קצת קוצניות, יש בארץ מספר מינים , לא ברור ההבדל הגנני ביניהן, בולט ההבדל בצבע הפרי, כתום, אדום או צהוב, ויש זן חדש "נבחו" עם פרי כתום שאמור להיות קטן.